Δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του έγινε, σήμερα το μεσημέρι, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητήθηκε με τη διαδικασία του επείγοντος. Το υπερψήφισαν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πλην ΚΚΕ και ΧΑ.

Με το ν/σ συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (Ε.ΣΥ.Δ.), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη νομική μορφή επιλέχθηκε, αντί της ανώνυμης εταιρίας, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Στο νομικό αυτό πρόσωπο εντάσσεται η αυτοτελής λειτουργική μονάδα με την επωνυμία Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε., που αποσπάται από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας», στο οποίο είχε ενταχθεί με νόμο του 2013. Η συγχώνευση αυτή – με βάση τα όσα ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χαρίλαος Τζαμακλής - δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 765/2008, με αποτέλεσμα ήδη από το έτος 2014 και νωρίτερα ο Ευρωπαϊκός Φορέας Διαπίστευσης να ζητάει την άρση της. Από την πλευρά του βέβαια, ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Μιχάλης Τζελέπης ανέφερε επί του θέματος ότι έως τον Ιανουάριο του 2015 δεν είχε δημιουργηθεί κανένα θέμα από τη λειτουργία του ΕΣΥΠ, αν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαπίστευσης ήταν ενήμερος για τις αλλαγές που είχαν γίνει και ότι σε κάθε περίπτωση διά της συγχώνευσης επήλθε εξοικονόμηση πόρων.

Στο ΕΣΥΔ ανατίθεται η υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Ειδικότερα, χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές και σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια μετρολογίας, αποφασίζει για την απόρριψη, την ανάκληση ή την αναστολή της διαπίστευσης, αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαπίστευσης, εκπροσωπεί την χώρα σε αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αναλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της διαπίστευσης.

«Βασικός άξονας των ευρωενωσιακού συστήματος και των εν λόγω αλλαγών που προωθούνται με το σχέδιο νόμου είναι η ιδιωτικοποιημένη πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών με το κράτος να διατηρεί τον επιτελικό ρόλο του διαπιστευτή των φορέων πιστοποίησης, εν προκειμένω του ΕΣΥΔ, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα υπηρετεί προσφορότερα στις σύγχρονες συνθήκες τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων» ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, εξηγώντας γιατί το κόμμα του καταψήφισε το νομοσχέδιο.

Μαζί υπερψηφίστηκαν και οι ακόλουθες τροπολογίες:

- Η 1019/7 με την οποία προβλέπεται η διεξαγωγή επαναληπτικών εξετάσεων τον Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους για την εισαγωγή των υποψηφίων των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτές (όσοι αντιμετωπίζουν θέμα υγείας, σωματικής ή ψυχικής, είχαν σοβαρό ατύχημα ή εφόσον υφίστανται λόγοι ψυχικής οδύνης). Επίσης, επαναφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.  στις σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης κατ’ ένα ελάχιστο αριθμό θέσεων, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των αποφοίτων όλων των τύπων λυκείων.

- Η 1022/10 με την οποία ρυθμίζεται η χορήγηση δανείου από τον ΕΦΚΑ στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) για την κάλυψη ταμειακών αναγκών του τελευταίου, με ημερομηνία αποπληρωμής του μέχρι 31.12.2017. «Μας παρέχει τη δυνατότητα της δανειακής διευκόλυνσης ο ν.3586/2007, ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα να χορηγείται δάνειο με το επιτόκιο που διαμορφώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό αξιοποίησης του αμοιβαίου κεφαλαίου στην Τράπεζα της Ελλάδας» ανέφερε μάλιστα ο Υφυπουργός Εργασίας, Αναστάσιος Πετρόπουλος, παρουσιάζοντας την τροπολογία στην Ολομέλεια.

- Η 1023/11 που καθιερώνει με νόμο (αντί με υπουργική απόφαση) την 1η Μαΐου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

- Η 1024/12 για τη σύσταση Τμήματος Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.) στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη ριζική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. 

Κυριακή Παπαναστασίου
Συντάκτης: Κυριακή Παπαναστασίου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.