Κατατέθηκε σήμερα εκπρόθεσμα, σε νομοσχέδιο που αφορά την …ανακύκλωση,  η τροπολογία  με τις αλλαγές στον αρχικό νόμο Παππά για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών «προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση διεξαγωγή και ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού από το ΕΣΡ». Με βάση τη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση, στην τροπολογία ενσωματώθηκαν νομοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε το ΕΣΡ σε διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Οι αλλαγές αναλυτικότερα:

Καταργείται η υποκατηγορία του «ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου» και αποσαφηνίζεται ότι οι άδειες «ενημερωτικού προγράμματος» που θα χορηγηθούν θα είναι μόνο «γενικού περιεχομένου».

- Καθορίζεται σε 50% (από 30% που ισχύει) το ποσοστό ενασχόλησης των δελτίων ειδήσεων με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ως προϋπόθεση για την λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

- Καθορίζεται ρητώς το ελληνικό δίκαιο ως εφαρμοζόμενο στις διαφορές που ανακύπτουν από την αδειοδότηση και λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και η αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επ’ αυτών.

- Όλες οι υποψήφιες εταιρείες υποχρεούνται σε πλήρη ενημέρωση για τη μετοχική τους σύνθεση, ανεξάρτητα από τις βαθμίδες ενδιάμεσων εταιριών μετόχων μέχρι καταλήξεως κατοχής των μετοχών από φυσικό πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται κατά το δίκαιο της έδρας εκάστης υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών.

- Η υποψήφια αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεώνεται να έχει την έδρα της και να δραστηριοποιείται σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

- Ορίζεται ότι καταπίπτει η τυχόν προβλεπόμενη από την προκήρυξη του ΕΣΡ εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία στις περιπτώσεις i). μη δικαιολόγησης της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς από τον υπερθεματιστή, ii). έκπτωσης του υπερθεματιστή λόγω μη καταβολής της πρώτης δόσης του τιμήματος.

- Μετά τη χορήγηση όλων των προκηρυχθεισών αδειών δεν επιτρέπεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών για όλη τη χρονική ισχύ των χορηγηθεισών αδειών. Ωστόσο, σε περίπτωση ανάκλησης άδειας, το ΕΣΡ υποχρεούται να την επαναπροκηρύξει.

- Οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου που θα συμμετάσχουν ανεπιτυχώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών.

Να σημειωθεί ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας αναμένεται  η δημοσίευση της προκήρυξης για την αδειοδότηση  από το ΕΣΡ.

Κυριακή Παπαναστασίου
Συντάκτης: Κυριακή Παπαναστασίου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.