Έως αύριο το βράδυ θα πρέπει να υποβάλλουν οι συναρμόδιες Επιτροπές (Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εμπορίου), την Έκθεση τους αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».

Το ν/σ ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τα μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps).

Οι κανονιστικές διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ φορέων κοινής ωφέλειας για τη είσοδο νέων φορέων εκμετάλλευσης δικτύου για τη χρήση και εγκατάσταση υλικών υποδομών για υψίρρυθμα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θεσπίζοντας ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα και υποχρεώσεις για ολόκληρη την Ένωση, ώστε να μειωθεί το κόστος εγκατάστασής τους, μεγάλο ποσοστό του οποίου αντιπροσωπεύει το κόστος των έργων πολιτικού μηχανικού. Οι συνέργειες και ο προγραμματισμός της εκτέλεσης έργων, ώστε να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη για εγκατάσταση υψίρρυμων δικτύων, θα έχει συνεπαγόμενο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος». (βλ. συνοδευτική αιτιολογική έκθεση).

Για την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου, επιβάλλεται η ύπαρξη υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έως τον τελικό χρήστη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τεχνολογική ουδετερότητα, ιδίως με υλική υποδομή εντός του κτιρίου που θα είναι προσαρμοσμένη σε υψηλές ταχύτητες. Ως εκ τούτου, όλα τα νέα κτίρια (με αίτηση οικοδομικής άδειας μετά τις 31/12/2016) και όσα έχουν υποστεί μείζονα ανακαίνιση θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υλική υποδομή, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των τελικών χρηστών με υψίρρυθμα δίκτυα. 

Αντίστοιχα, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα εγκατάστασης του δικτύου τους, με δική τους δαπάνη, έως το σημείο πρόσβασης. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή εντός κτιρίου, ενόψει της εγκατάστασης υψίρρυθμου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αν η κατασκευή δεύτερης υποδομής είναι τεχνικά ανέφικτη ή οικονομικά ασύμφορη. Ελλείψει διαθέσιµης υποδοµής για υψηλές ταχύτητες εντός κτιρίου, οι πάροχοι έχουν δικαίωµα τερµατισµού του δικτύου τους στο χώρο του συνδροµητή, κατόπιν της σύµφωνης γνώµης του ή/και σε νέο σηµείο πρόσβασης σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζει σχετική υπουργική απόφαση.

Η ανάγκη ρύθµισης των όρων που αφορούν στη πρόσβαση στο χώρο του συνδροµητή ή σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του κτιρίου είναι επιτακτική, καθώς για την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεµατολογίου επιβάλλεται η ύπαρξη υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έως τον τελικό χρήστη. Το δε δηµόσιο συµφέρον της ρύθµισης οφείλεται στο συνεπαγόµενο οικονοµικό και περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει από την εγκατάσταση ενσύρµατων δικτύων που θα προσφέρουν υπηρεσίες στον χρήστη που σήµερα µπορεί να εξυπηρετείται από ασύρµατα δίκτυα τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν το περιβάλλον µε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.

Κυριακή Παπαναστασίου
Συντάκτης: Κυριακή Παπαναστασίου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.