Το Σύνταγμα στο έκτο κεφάλαιο («Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση») και ειδικότερα στο άρθρο 79, ορίζει κάποιες εξαιρετικά σημαντικές  λεπτομέρειες (!) αναφορικά με τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του Προϋπολογισμού του Κράτους.

Με βάση τον θεμελιώδη νόμο της Πολιτείας λοιπόν, είναι απαιτητό πρώτα να κατατεθεί προσχέδιο του Προϋπολογισμού από τον Υπουργό Οικονομικών και μάλιστα σε επακριβώς προσδιορισμένο χρονικό σημείο (την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου) και σε δεύτερο χρόνο (σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει το οικονομικό έτος) να επανακατατεθεί η τελική (επεξεργασμένη) μορφή του, στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων (σ.σ. στην οποία συζητήθηκε το προσχέδιο).

«Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, εισάγει τον προϋπολογισμό στη Βουλή σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει το οικονομικό έτος» είναι τα ακριβή λόγια που αναφέρονται  στο ‘σώμα’ του άρθρου και δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης της πρόθεσης του συντακτικού νομοθέτη να καταστήσει τον (κάθε) βουλευτή ενεργό κομμάτι της διαδικασίας. Μιας διαδικασίας που μπορεί να εξακολουθεί να τηρείται στο τυπικό της μέρος, αλλά έχει απωλέσει την ψυχή της, αφού όποια επί της ουσίας εφαρμογή της διάταξης κινείται στα όρια που χαράσσουν οι δανειστές και συνεπώς το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα επιστρέψει πράγματι εμπλουτισμένο, αλλά ...με τις δικές τους επισημάνσεις!  

Δημοκρατία εν έτει 2016!

Κ. Π.